VisKon – sektor A, B, C, modul pro sruby

 

 

 

Dům 1

Dům 2

Dům 3

Střecha 1

Střecha 2

Vizualizace 1

Vizualizace 2

 

Popis softwaru, oblast použití

Software VisKon poskytuje kompletní funkce pro snadné a rychlé vytváření návrhů a tvorbu podkladů pro výrobu včetně využití CNC strojů při projektování střech, dřevěných konstrukcí a sloupkových, hrázděných či roubených dřevostaveb.

Svým charakterem je VisKon určen pro projektanty či dodavatele těchto konstrukcí a dělí se podle oblasti použití na několik sektorů.

Sektor A je určen pro návrh a kompletní konstrukční řešení střech a dalších dřevěných konstrukcí, např. z oblasti zahradní architektury. Volné zadávání půdorysu umožňuje vytvářet i velmi půdorysně složité střechy. Při návrhu střechy jednoduššího půdorysu lze pro usnadnění práce využít funkce střešního asistenta. Střešní konstrukci lze koncipovat buď jako novostavbu nebo jako přístavbu k stávající části střechy s původním krovem. Kromě vaznicových krovů je možné vytvářet i krovy vazníkové.

Sektor B slouží pro návrh především sendvičových dřevostaveb s nosnou sloupkovou konstrukcí, včetně trámových stropů. Umožňuje projektantovi definovat vlastní skladbu vícevrstvých konstrukcí stěn, typy jejich rohových napojení a s nimi pak pracovat při samotném návrhu stavby. Podobné možnosti má i při vytváření srubových dřevostaveb z fošen či hranolů, kde definuje profily těchto prvků a způsob jejich rohového provázání. Náročnější návrhy srubových dřevostaveb a jejich rohových spojů řeší nový sektor VisKon – Sruby, který je rozšířením sektoru B. Program VisKon – sektor B funguje i samostatně bez VisKonu – sektor A, je ovšem omezen v oblasti návrhu střech absencí střešního asistenta a možnosti vkládání střešních vikýřů.

Pro napojení softwaru na dřevoobráběcí CNC stroje typu Hundegger, Schmidler apod. je určen VisKon – sektor C. Velkou výhodou při používání tohoto sektoru je výrazná eliminace rizika nesprávného provedení konstrukčního opracování a přípravy jednotlivých prvků konstrukce. Této eliminace je dosaženo přímým napojením precizního opracování na těchto strojích na přípravu výroby (návrh konstrukce) bez dalšího zásahu třetí osoby.

 

Způsob práce

Návrhy konstrukcí a jejich následná editace mohou probíhat ve 2D nebo pro větší názornost přímo ve 3D. Vytvořené prvky je možné dále přesunovat, kopírovat, ořezávat či z nich vytvářet skupiny a ukládat je pro opětovné použití v jiných projektech. Bohatá databáze konstrukčních spojů slouží k přesné definici vzájemného spojení prvků. Dřevěnou konstrukci lze doplnit ocelovými nosníky standardních profilů. Vložené vikýře, střešní okna, výměny komínů i další elementy lze dodatečně bezproblémově měnit. Pro unadnění práce jsou projektantovi k dispozici pomocné čáry, které lze opět zadávat i ve 3D. Operace, které provedete v půdorysu (např. vložení dřevěných prvků) jsou automaticky převzaty i do dalších pohledů a 3D, což platí i opačně. To umožní současnou práci (a zároveň i kontrolu) v jednotlivých pohledech podle aktuální potřeby.

VisKon od verze 3 nabízí možnost importu/exportu podkladů v klasickém CAD formátu .dxf, díky které můžete do VisKonu načíst např. již v jiném CAD softwaru vytvořený půdorys budovy a přímo tak navázat návrhem konstrukčního řešení na předešlou práci. Stejně tak export dat v tomto formátu umožní odeslat jednotlivé pohledy či přímo 3D model navržené konstrukce k dalšímu zpracování.

Výstupy VisKonu poskytují kompletní podklady pro dodávku střešní konstrukce, dřevostavby či jiné dřevěné konstrukce. Vytvořené 2D pohledy a řezy je možno dle potřeby kótovat a doplňovat popiskami. Pro přípravu složitějších prvků lze použít funkci výkresu jednotlivého dílce, stejně tak při návrhu sendvičové dřevostavby je možné vytvořit samostatný výkres konstrukce sloupkového jádra stěny. Další část výstupů tvoří seznamy. Při jejich vytváření můžeme projekt zablokovat pro další úpravy a zabránit tak nechtěným rozdílům mezi dodatečně upravenou konstrukcí a již vytvořeným výpisem jednotlivých materiálů a prvků. Informace uvedené v jednotlivých seznamech lze pro další použití exportovat ve formátu .xls do tabulkového editoru. Seznam řeziva obahuje informace o množství a kubatuře jednotlich prvků, každý prvek má navíc pro usnadnění identifikace své číslo, které může být zobrazeno i na výkresu. Další seznamy poskytují informace o množství použitých ocelových dílců či v případě dřevostaveb o množství a objemech deskových materiálů. Informace o plošném obsahu a délkách jednotlivých střech, tedy o potřebném množství krytiny, izolace a klempířských prvků, jsou obsaženy v seznamu střešních ploch. Pro názornost mohou být nakonec výstupy doplněny potřebným množstvím 3D pohledů. Pro dokončení vizuální podoby návrhu lze využít možnost exportu konstrukce do ArConu.

 

Kontakt

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle +420 602 975 003 nebo na e-mail: sales@softconsult.com

Výrobce: WETO AG technologies
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.